برگزاری انتخابات سراسری ترکیه

10 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مردم تركيه روز یکشنبه اول نوامبر به پای صندوق های راي رفتند تا نمايندگان پارلمان را انتخاب كنند. انتخابات امروز تركيه در پی شكست گفتگوهاي حزب عدالت و توسعه برای تشكيل دولت است. در انتخابات ١٧ خرداد گذشته در تركيه ، هيچ حزبی نتوانست اكثريت لازم برای تشكيل دولت به تنهايی را به دست بياورد.