حزب حاکم ترکیه، اکثریت کرسی های پارلمان را به دست آورد

10 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حزب حاكم حزب عدالت و توسعه در انتخابات سراسری روز یکشنبه اول نوامبر در ترکیه اكثريت مطلق آراء را بدست آورد و به تنهايي دولت تشكيل ميدهد. این حزب در انتخابات ۵ ماه پیش برخی از کرسی های خود را از دست داده بود.