پیروزی چشمگیر حزب حاکم ترکیه در میان انتقاد مخالفان به انتخابات

11 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتيجۀ شمارش آرای انتخاباتی نشان می‌دهد، حزب حاکم عدالت و توسعه با کسب بيش از نيمی از مجموع کرسی‌های پارلمان برای تشکيل کابينه خود نيازی به حضور احزاب و گروه های عمدۀ کشور نخواهد داشت.