تلاش نخست وزیر ترکیه برای شرکت مردم در انتخاباتی که پست او را حذف خواهد کرد

29 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با نزديک شدن تاريخ برگزاری انتخابات سراسری در ترکيه، بينالی ييلدريم، آخرين نخست وزير در ساختار سياسی ترکيه در تلاش برای تشويق افکار عمومی به حمايت از کابينه ای ست که نخست وزير ديگر در آن جايی نخواهد داشت.