تورم و سقوط ارزش پول در ترکیه

13 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تورم فزاینده و روند سقوط ارزش لیر، ترکیه را به ورطه بحران مالی و اقتصادی کشانده است. وعده بانک مرکزی ترکیه برای استفاده از همه ابزارهای ممکن برای تغییر سیاست های مالی و نرخ بهره در راستای مبارزه با تورم افسارگسیخته در آن کشور نیز نتوانسته از نگرانی طبقه متوسط و بازنشستگان ترکیه بکاهد.