اروپا به برخورد های ترکیه با منتقدان در ماههای اخیر انتقاد دارد

20 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انتقاد اتحادیه اروپا از آنکارا در اعتراض به سرکوب گسترده آزادی های سیاسی پس از کودتای نافرجام ۵ ماه قبل در آن کشور، چشم انداز پیوستن ترکیه به این اتحادیه را تیره کرده است.