عفو بین الملل: ترکیه به بهانه برخورد با کودتاگران با مخالفان خود تسویه حساب می کند

30 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان عفو بين الملل در زمينه سرکوب آزادی مطبوعات به بهانۀ پاکسازی عاملان کودتا در ترکيه هشدار داده است عفو بين الملل امروز اعلام کرد،دامنۀ اقدامات امنيتی دولت ترکيه تا سانسور رسانه ها و جلوگيری از فعاليت روزنامه نگاران پيش رفته و به تسويه حساب های گسترده با دگرانديشان مخالف خود رسيده است. [[Pkg