محاکمه ۲۲ دانشجو در ترکیه به اتهام جرایم تروریستی

17 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ترکیه بیست و دو دانشجوی دانشگاه بُسفر را به اتهام جرائم تروریستی محاکمه می‌کند. اتهام این دانشجویان سازماندهی تظاهراتی در اعتراض به عملیات نظامی ارتش ترکیه علیه شبه نظامیان کرد سوریه عنوان شده است.