جان کری: اتهامات علیه گولن مستدل باشد، استرداد او به ترکیه را بررسی می کنیم

28 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در پی طرح اتهام علیه فتح الله گولن روحانی ترک ساکن آمریکا به دست داشتن در کودتای ترکیه، وزیر خارجه آمریکا گفت که در صورتی که ترکیه شواهد مستدلی در رابطه با دخالت آقای گولن در این کودتا ارائه دهد، درباره استرداد او تصمیم گیری خواهد کرد.