یکسال از کودتای ناکام ترکیه گذشت؛ «پاکسازی» ۱۰۰ هزارکارمند و بازداشت ۴۰ هزارنفر

23 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ترکیه سالگرد کودتای نافرجام سال گذشته علیه دولت آن کشور را برگزار می کند که به پاکسازی حدود ۱۰۰ هزار کارمند و ۴۰ هزار بازداشت توسط دولت رجب طیب، اردوغان رییس جمهوری منجر شده است آمریکا کودتا را محکوم کرده است اما در چند مورد نیز با آنکارا مخالف است. گزارش شهلا اراسته