یکسال از کودتای ناکام ترکیه گذشت؛ «پاکسازی» ۱۰۰ هزارکارمند و بازداشت ۴۰ هزارنفر

23 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

ترکیه سالگرد کودتای نافرجام سال گذشته علیه دولت آن کشور را برگزار می کند که به پاکسازی حدود ۱۰۰ هزار کارمند و ۴۰ هزار بازداشت توسط دولت رجب طیب، اردوغان رییس جمهوری منجر شده است آمریکا کودتا را محکوم کرده است اما در چند مورد نیز با آنکارا مخالف است. گزارش شهلا اراسته