خط و نشان "بازهای آزاد کردستان" برای گردشگران ترکیه

21 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سه روز پس از انفجار بمب در محل عبور یک خودروی پلیس ترکیه در شهر استانبول گروه موسوم به عقاب های آزاد کردستان مسولیت آن را برعهده گرفت. گزارش شپول عباسی