تحلیلگر ترک: صلح دولت ترکیه و پ.ک.ک در گرو ثبات سیاسی کشور است

20 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

يک تحليلگر امنيتی سرنوشت گفتگوهای صلح ميان دولت ترکيه و حزب کارگران کردستان ترکيه، پ.ک.ک را در گرو ثبات سياسی کشور می‌داند. افکار عمومی ترکيه در پی مرگ ۹ نفر در درگيری‌های اخير می‌گويد، دولت بايد چاره‌ای برای پایان دادن به اختلافات و جلوگيری از استمرار خشونت‌های جاری بيابد.