نگرانی مردم تونس از بازگشت پیکارجویان تونسی به کشور

06 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پیوستن جوانان تونسی به گروه های جهادی و تروریستی اکنون به نگرانی مردم آن کشور دامن زده و این پرسش را در افکار عمومی برانگیخته است که چه عاملی جوانان تونس را بسوی تروریسم سوق می دهد.