تظاهرات مردم تونس برای گرانی و تورم به چهارمین روز رسید

23 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تظاهرات در شهرهای مختلف تونس روز جمعه برای چهارمین روز متوالی ادامه داشت. تظاهراتی که ناشی از بالا رفتن قیمت ها توسط دولت آن کشور است.