اثرات حادثه تروریستی روز جمعه در تونس بر اقتصاد آن کشور

09 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تونس در جستجوی دستیاران احتمالی عامل کشتار روز جمعه در سواحل آن کشور است. مقام های تونس می گویند، تا کنون هفت نفر را به اتهام شرکت در حادثه تروریستی در اواخر هفته گذشته بازداشت کرده و تحت بازجویی قرار داده اند.