استانبول خود را برای زمین لرزه احتمالی آماده می سازد

10 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

درشهر استانبول بیمارستانی در دست ساختمان است که بتواند در برابر امواج شدید زمین لرزه مقاومت کند. کارشناسان در باره یک زمین لرزه در این شهر و احتمال تلفات آن نظر می دهند.