تعطیلی موسسات مالی بانکی و از دست رفتن سپرده‌های شهروندان

09 خرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آخرین تجمعات اعتراضی مالباختگان موسسه‌های مالی و بانکی در تهران و خرم‌آباد با دخالت نیروهای انتظامی به خشونت کشیده شد. این برای چندمین بار است که در شهرهای مختلف ایران تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به عملکرد این موسسات برگزار می‌شود. آیا شما تاکنون شاهد این اعتراضات بوده‌اید؟