تعطيلی كتابفروشی خاوران در پاريس و يادی از كاشف خودكار ساچمه ای

09 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بهمن امينی، مدير و موسس انتشارات و كتابفروشی خاوران در پاريس در گفتگو با نيلوفر پورابراهيم در مورد تعطيلی كتابفروشی مي گويد و گوگل تولد مخترع خودكار ساچمه ای را جشن می گيرد.