تعطيلی حکومت آمريکا بخاطر بودجه دولت

14 مهر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نامه ای یک صفحه ای که به امضای تقریبا یک پنجم قانونگذاران در مجلس نمایندگان آمریکا رسیده، یکی از عوامل به بن بست سیاسی رسیدن و تعطیل کردن دولت آمریکا شد. دو مجلس کنگره و رئیس جمهور کماکان بر سر بودجه دولت اختلاف دارند... چون جمهوری خواهان مصمم اند قانون بیمه درمانی باراک اوباما را تضعیف کنند. برخی از جمهوری خواهانِ با نفوذ می گویند آنها به خواستهء رأی دهندگان خود عمل میکنند.