تعطیلی ۴۰۰۰ واحد صنعتی به علت سقوط ریال

28 اسفند 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس بانک مرکزی ایران ریشه افزایش نرخ تورم در سال جاری را در عواملی از جمله کاهش تولید بیان کرد. هم زمان دولت از تعطیلی 4000 واحد تولیدی خبر داد و آن را به نوسان ارز نسبت داد. گزارش از وفا آذربهاری.