تعطیلات تابستانی و نگرانى خانواده ها

04 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با فرا رسيدن تعطیلات تابستانی میلیونها نوجوان ایرانی نیاز به برنامه ریزی و خانواده ها برای این کار نیاز به بودجه اضافی دارند. دانش آموزان خانواده شما در تعطیلات تابستان چه می کنند؟ آیا دانش آموزان خانه شما برنامه مشخصی برای تابستان دارند؟