همانندسازی صحرایی در عمان برای آماده سازی سفر به مریخ

19 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دانشمندان برای رفتن به مریخ آماده می شوند. یکی از مکان هایی که برای آزمایش فناوری های فضایی انتخاب شده صحرایی خشک در عمان است که شباهت بسیاری به سطح مریخ دارد.