تصويب قانون جديد مهاجرت در اتحاديه اروپا

03 مهر 1388
بشنوید
تصويب قانون جديد مهاجرت در اتحاديه اروپا
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.