تصویب لایجه بودجه ۲ هزار میلیارد دلاری برای کمک به شهروندان آمریکا در مقابل کرونا

07 فروردین 1399