تصویب لایحه پیشگیری از اتمی شدن ایران در سنا

02 خرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیته روابط خارجی سنای آمریکا قطعنامه فراحزبی پیشنهادی محکومیت تلاش ایران برای دست یابی به توانایی تولید سلاح اتمی را تصویب کرد و بر روابط آمریکا و اسراییل و نیز برحق آن کشور از دفاع از خود بار دیگر تاکید گذارد. گزراش از شهلا آراسته، خبرنگار کنگره بخش فارسی صدای آمریکا.