تشکيل جلسه اوکراين، روسيه، آلمان و فرانسه

26 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کاميون های روسی حامل کمک های انسانی برای جنگزدگان شرق اوکراين، در پشت مرزهای آن کشور هنوز در انتظار اجازۀ ورود به خاک اوکراينند. دولت اوکراين عليرغم ادعای يک مقام روس می گويد هنوز، اسناد و مدارکی در ارتباط با بار کاميونهای روسی دريافت نکرده و ....دولت فرانسه امروز، شنبه در بيانيه ای اعلام کرد، وزرای امور خارجۀ اوکراين، روسيه، آلمان و فرانسه فردا در برلين تشکيل جلسه خواهند داد. بيانيه اين جلسه را نخستين گام در جهت ادامه کنفرانس صلح ماه گذشته در نورماندی توصيف کرده است. گزارش از پروانه هدايت.