تشدید تدابیر امنیتی در بانکوک

09 آذر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با تهدید اپوزیسیون تایلند به اشغال تمامی نهاد های دولتی در روز یکشنبه تدابیر امنیتی در بانکوک پایتخت تشدید شده است. اپوزیسیون دولت تایلند می گوید تا اعلام استعفای یینگلاک شیناواترا نخست وزیر آن کشور تمامی وزارتخانه های تایلند را اشغال خواهد کرد.