تشدید محدودیت های ارزی در ایران

22 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نوسان ارز در ایران ، عرصه را بر مشتریان بانک ها ، و صادر کنندگان تنگ تر کرده است. در حالی که بانک ها مشتریان ارزی خود را وادار می کنند ، که تفاوت نرخ ارزی را برای بانک ها تامین کنند ؛ سیاست های ارزی سبب بلاتکلیفی صادرکنندگان شده است . گزارش از وفا آذربهاری