تعريف سواد در دنياى امروز

07 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان نهضت سواد آموزى ٧ دى ماه ١٣٥٨ با هدف آموزش خواندن و نوشتن به بزرگسالان و همچنين کودکانی که به مدرسه دسترسی ندارند تشکیل شد. به نظر شما سواد در دنیای امروز و در ایران امروز چه مشخصاتی دارد و به چه کسی گفته مى شود باسواد؟