تریاک افیون محبوب ایرانیان

02 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

طبق آمار رسمی، نيمی از ترياک توليد شده در جهان فقط در ايران به مصرف می رسد. مصرف شيشه و کريستال، که ارزانتر هستند، نيز روز به روز در ايران افزايش يافته و به سطح نگرانی کننده ای رسيده است.