جشنوارهٔ سالانهٔ ترومپت در صربستان

20 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بیش از ۶۰۰ هزار بازدیدکننده از سراسر اروپا به شهر «گوچا» در صربستان رفته‌اند تا در جشنوارهٔ سالانهٔ ترومپت، از موسیقی نواخته شده با سازهای برنجی و اغذیهٔ خوب لذت ببرند. در این جشنواره هم ساکنان محلی و هم گردشگران برای مدت چهار روز توسط رقصندگان محلی و گروه‌های ترومپت‌نواز سرگرم می‌شوند.