آیا آمریکا از «سازمان تجارت جهانی» خارج می‌شود؟

09 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پرزیدنت ترامپ همواره از کسری موازنه بازرگانی آمریکا با بزرگترین شرکای تجاری این کشور گله کرده است. سازمان تجارت جهانی ناظر بر مقررات بازرگانی بین المللی است و آقای ترامپ از عملکرد این نهاد نیز انتقاد کرده است. اما تاکید می کند که در حال حاضر قصد ندارد آمریکا را از این سازمان خارج کند.