اعتراض‌ها در نیویورک به موضع‌گیری «دیرهنگام» ترامپ درباره درگیری‌های ویرجینیا

24 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

واکنش تعلل آميز رئيس جمهوری آمريکا به گردهمايی خشونتبار سفيدپوستان برتری طلب در شارلوتزويل ويرجينيا که به مرگ يک نفر انجاميد هنوز در کانون توجه رسانه های آمريکاست. رئيس جمهوری آمريکا دوشنبه شب در بازگشت به نيويورک برای اجتناب از فريادهای خشم آلود معترضان مجبور شد مسير خود را تغيير دهد.