پیام هفتگی پرزیدنت ترامپ: تاکید بر تداوم کمک ها به مناطق توفان زده

11 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پرزیدنت ترامپ پیام هفتگی رادیو تلویزیونی و اینترنتی خود خطاب به مردم آمریکا را به شرح اقداماتی اختصاص داده بود که برای کمک به مردم آسیب دیده از ویرانگری های توفان دریائی هاروی در دو ایالت تگزاس و لوئیزیانا انجام گرفته است.