دستاوردهای دولت ترامپ در ۱۱ هفته نخست ریاست جمهوری

19 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی هفتگی خود را به دستاوردهایی که طی ۱۱ هفته ریاست جمهوری خود کسب کرده است اختصاص داد و تأکید کرد که مدیران مؤسسات تولیدی نسبت به برنامه های دولت او و نتایج آن اظهار خوشبینی کرده اند.