شایستگی جایگزین پیوندهای زنجیره ای خانوادگی برای دریافت کارت سبز

03 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دو واقعه تروریستی اخیر در آمریکا، موضع دولت پرزیدنت ترامپ برای لغو قانون مهاجرت به آمریکا از طریق پیوندهای خانوادگی را تقویت کرده است. دولت ترامپ می‌خواهد شایستگی را جایگزین پیوندهای زنجیره‌ای خانوادگی کند.