پایان تور سپاسگزاری دونالد ترامپ

29 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دونالد ترامپ برای تشکر از مردمی که به او رای داده اند به چند ایالت سفر کرده است. او در آخرین ایالتی که به آن رفت، ضمن تکرار وعده های انتخاباتی اش، يادآور شد که برغم تلاش رسانه ها برای معرفی او به عنوان کسی که هرگز موفق به کسب آرای مردم نخواهد شد، توانست در مقام ۴۵ امين رئيس جمهوری آمريکا جای گيرد.