نامزدهای جدیدی برای پست وزارت خارجه دولت ترامپ مطرح شده اند

15 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انتظارها برای معرفی گزینه آقای ترامپ برای تصدی وزارت خارجه ادامه دارد. به نظر می رسد، که جلسه شام با میت رامنی، نامزد شکست خورده انتخابات سال ۲۰۱۲ راه به جایی نبرده است و نامزدهای جدیدی برای این پست مطرح می شوند.