نگاهی به همه گزینه هایی که تاکنون ترامپ انتخاب کرده است

01 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

اول بهمن ماه امسال، دوره ریاست جمهوری چهار ساله، دونالد ترامپ به عنوان رییس جمهوری آمریکا آغاز می شود. آنچه دنیای خارج از کابینه آقای ترامپ شاهد خواهد بود چهره تعدادی از وزرای و نمایندگان بین المللی اوست. گزارش فرهاد پولادی