پرزیدنت ترامپ در اولین سخنرانی «وضعیت عمومی کشور» به چه می‌پردازد

10 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پرزیدنت ترامپ امشب اولین گزارش وضعیت کشور را به کنگره ارائه می دهد. او در سخنرانی خود قانونگذاران و شهروندان آمریکا و همزمان جهان را از اولویتهایش در سیاستهای داخلی و خارجی با خبر خواهد کرد.