اظهارات پرزیدنت ترامپ درباره ایران؛ ما در کنار مردم ایران می ایستیم

11 بهمن 1396