تغییر سیاست آمریکا/ پرزیدنت ترامپ: امیدواریم مردم ایران دوباره به شکوه تمدن فاخر شان بازگردند

21 مهر 1396