جمهوریخواهان یک گام به اصلاحات مالیاتی مدنظر پرزیدنت ترامپ نزدیکتر شدند

28 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در آمریکا، جمهوریخواهان در سنا دیشب با ۵۱ رای موافق در برابر ۴۹ رای مخالف بودجه ای را تصویب کردند که می تواند راه را برای اصلاحاتی مالیاتی هموار کند که پرزیدنت ترامپ آن را کاهشی عظیم در مالیاتها توصیف کرده است.