آیا گزینه ترامپ برای دیوانعالی از سنا رای اعتماد کسب می کند؟

13 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ترامپ سه شنبه شب، گزینه قاضی دیوان عالی کشور را در پر بیینده ترین زمان اعلام کرد. او تا ساعت هشت شب گذشته بوقت واشنگتن؛ گزینه خود را محرمانه نگاه داشته بود.