ترامپ ضمنی گفتگو با بازپرس ویژه تحقیقات نقش روسیه در انتخابات را رد کرد

21 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پرزیدنت ترامپ می گوید به نظر نمی رسد به دیدار و مصاحبه وی با رابرت مالر بازپرس ویژه تحقیقات در مورد تبانی احتمالی ستاد انتخاباتی ترامپ با روسیه نیازی باشد.