دیدار پرزیدنت ترامپ با سران حزب جمهوریخواه در کنگره برای کمک مالی به مردم آمریکا در دوران کرونا

31 تیر 1399