نظرسنجی جدید: محبوبیت پرزیدنت ترامپ افزایش یافته است

31 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نظرسنجی جدیدی نشان می دهد که محبوبیت پرزیدنت ترامپ نسبت به دو ماه گذشته افزایش یافته است. در چندین نظرسنجی اخیر که پس از حوادث شارلوتسویل ایالت ویریجینا گرفته شده، محبوبیت عمومی پرزیدنت ترامپ از سی و خورده ای درصد، به چهل درصد افزایش یافته است.