بهبود وضعیت اقتصادی در آمریکا و سیاستهای اقتصادی دولت پرزیدنت ترامپ

20 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آمریکا بسیاری از نشانه ها از وضعیت خوب اقتصاد حکایت می کند و پرزیدنت ترامپ نیز آن را نتیجه سیاست های دولتش می داند.