کاخ سفید خواستار تحقیق کنگره درباره ادعای شنود مکالمات ترامپ از سوی اوباما شد

16 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک روز بعد از ادعای رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر اینکه دولت قبل مکالمات او را شنود می کرد، کاخ سفید از کنگره آمریکا خواست که احتمال این موضوع را رسیدگی کند.