نسخه کامل کنفرانس خبری پرزیدنت ترامپ درباره یک موفقیت مهم برای مقابله با کرونا - یکشنبه ۲ شهریور

03 شهریور 1399